Documenten en formulieren

Resultaten

06/7/2018

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’. Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering over ‘de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget’ voorziet dat.

03/7/2018

Deze infonota informeert u over de situatie van gebruikers in uw voorziening die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

03/7/2018

Het aanbod gesproken lectuur (kranten, boeken, tijdschriften, …) wordt momenteel nog aangeboden op cd. Gelet op de sterk uitgebreide mogelijkheden om daisylectuur online te downloaden, wordt de beschikbaarheid via cd door sommige producenten in de nabije toekomst stopgezet.

02/7/2018

Deze infonota informeert u over de verdeling van de bijkomende middelen RTH in functie van de uitbouw van kortverblijf/respijtzorg voor de periode 2018 en 2019 en de wijze waarop deze middelen ingezet zullen worden.

25/6/2018

De wijziging in het BVR vergunnen verplicht vergunde zorgaanbieders om tegen eind 2019 te beschikken over een beleidsplan. De inhoud van het beleidsplan en de wijze waarop dat tot stand moet komen, vindt u in het besluit en de begeleidende infonota.

15/6/2018

Met deze infonota informeren wij u over de verkennnende bevraging in functie van de mogelijkheden van vergunde zorgaanbieders tot ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap. U kunt de vragenlijst beantwoorden via een invulformulier.

15/6/2018

Duiding van de modaliteiten van de uitzonderingsprocedure en technische handelingen.

14/6/2018

Met deze infonota informeren wij u over de gewijzigde regelgeving RTH in functie van het aanbieden van respijtzorg aan transitiecliënten en de mogelijke acties in functie van de minimale erkenning voor diensten RTH vanaf 1 januari 2019.