Documenten en formulieren

Resultaten

22/2/2018

Deze infonota geeft een overzicht van de gewijzigde bedragen onderhevig aan de index geldig vanaf 1 januari 2018.

19/1/2018

De opstartfase van de GIR moest snel verlopen, waardoor bepaalde validatieprocedures bij de registraties niet van bij de start geïmplementeerd werden. Dit heeft tot gevolg dat er bepaalde foutieve registraties zijn gebeurd in de loop van 2017. In de maanden februari en maart zal er om deze fouten recht te zetten, een data cleaning worden gestart.

08/1/2018

Deze infonota stelt u op de hoogte van enkele maatregelen genomen door de Vlaamse regering om de uitgaven voor werkingssubsidies in de sector voor personen met een handicap te beheersen. 

22/12/2017

Voor het jaareinde van 2017 krijgt u de huidige stand van zaken en informeren we u over wat er in 2018 nog op stapel staat. 

11/12/2017

Op 1 januari 2018 wijzigt de regelgeving over de toepassing van het cumulverbod. Deze infonota vervangt dan ook de omzendbrief van 19 oktober 2009.

07/12/2017

In deze infonota vindt u de berekening van de eindejaarspremie 2017 voor zowel de private als de openbare sector, alsook de toekenningsmodaliteiten. Dit is de berekening van de eindejaarspremie binnen de alternatieve loonfinanciering.