Documenten en formulieren

Resultaten

07/8/2018

Voor een aantal FAM-gebruikers waren er op 1 januari 2017 geen middelen om hen een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Voor die gebruikers is een oplossing gevonden. De ondersteuning die ze kregen op 31 december 2016, wordt omgezet naar een toekenning van een persoonsvolgend budget.

03/8/2018

Met deze infonota wordt de nieuwe regelgeving inzake infrastructuursubsidies voor aanbod binnen de persoonsvolgende financiering bij vergunde zorgaanbieders verspreid, en worden de vergunde zorgaanbieders op de hoogte gebracht van informatiesessies die daarover worden georganiseerd door het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

03/8/2018

De vergunde zorgaanbieders kunnen in de geïntegreerde registratietool een overzicht vinden van de zorggebonden voucherpunten 2017 per cliënt. Ze kunnen eventueel ontbrekende cliënten toevoegen. De vergunde zorgaanbieders ontvingen een definitief overzicht van het eindresultaat van de transitie ZIN.

27/7/2018

In de maanden juli en augustus worden de jongvolwassenen die in 2018 in aanmerking komen voor een budget via de procedure zorgcontinuïteit geïnformeerd.

16/7/2018

Deze infonota geeft antwoord op uw eventuele vragen over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming of de GDPR naar aanleiding van de steekproeven die door het VAPH worden uitgevoerd.

10/7/2018

Het Vlaams gehandicaptenbeleid speelt zich mee af in de Europese ruimte. Als Vlaams Agentschap zijn wij van mening dat er bij ons in Vlaanderen tal van voorbeelden van goede beleidspraktijk zijn die het verdienen om in de kijker gezet te worden.

09/7/2018

Het omgaan met beroepsgeheim in de praktijk roept in verschillende sectoren veel vragen op. Op vraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkelde het Instituut voor Sociaal Recht van KU-Leuven daarom vijf wegwijzers.

06/7/2018

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’. Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering over ‘de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget’ voorziet dat.

03/7/2018

Deze infonota informeert u over de situatie van gebruikers in uw voorziening die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

03/7/2018

Het aanbod gesproken lectuur (kranten, boeken, tijdschriften, …) wordt momenteel nog aangeboden op cd. Gelet op de sterk uitgebreide mogelijkheden om daisylectuur online te downloaden, wordt de beschikbaarheid via cd door sommige producenten in de nabije toekomst stopgezet.