Documenten en formulieren

Resultaten

02/7/2018

Deze infonota informeert u over de verdeling van de bijkomende middelen RTH in functie van de uitbouw van kortverblijf/respijtzorg voor de periode 2018 en 2019 en de wijze waarop deze middelen ingezet zullen worden.

25/6/2018

De wijziging in het BVR vergunnen verplicht vergunde zorgaanbieders om tegen eind 2019 te beschikken over een beleidsplan. De inhoud van het beleidsplan en de wijze waarop dat tot stand moet komen, vindt u in het besluit en de begeleidende infonota.

15/6/2018

Met deze infonota informeren wij u over de verkennnende bevraging in functie van de mogelijkheden van vergunde zorgaanbieders tot ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap. U kunt de vragenlijst beantwoorden via een invulformulier.

15/6/2018

Duiding van de modaliteiten van de uitzonderingsprocedure en technische handelingen.

14/6/2018

Met deze infonota informeren wij u over de gewijzigde regelgeving RTH in functie van het aanbieden van respijtzorg aan transitiecliënten en de mogelijke acties in functie van de minimale erkenning voor diensten RTH vanaf 1 januari 2019.

31/5/2018

Met deze infonota informeren wij u over selectiecriteria, de praktische uitrol en de financieringsmethodiek in het kader van correctiefase 1. Die gaat in vanaf 1 juli 2018. Verder vindt u ook al een woordje uitleg rond de correctiefase 2 vanaf 2019.

29/5/2018

Met deze infonota informeren wij u over het goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, wat betreft de verhoging van de capaciteit van het aantal erkende onderzoeken en de verhoging van de vergoeding per erkend onderzoek.

25/5/2018

Vanaf het voorschot juli 2018 wordt de berekeningsmethodiek gewijzigd voor het luik van de vergunde zorgaanbieder. De berekening wordt niet langer gebaseered op de oude FAM-erkenning, maar wordt gebaseerd op de voucherregistratie in de GIR en de organisatiegebonden punten.