Documenten en formulieren

Resultaten

08/5/2018

Het VAPH zal, in samenwerking met Zorginspectie (van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) nagaan of de overeenkomsten met alle gebruikers gesloten zijn.

07/5/2018

Om de VIA5-middelen te verdelen, willen de sociale partners en het kabinet zicht krijgen op de outputgegevens in de MFC. Aangezien het VAPH niet beschikt over die outputgegevens, werd met de sociale partners afgesproken dat die gegevens vanuit de MFCís worden aangeleverd

03/4/2018

Met deze infonota willen we het belang van het tijdig registreren van de vouchers in GIR onder de aandacht brengen.

20/3/2018

Het VAPH zet verder in op de digitale communicatie met de multidisciplinaire teams. Om de privacy en de persoonlijke gegevens in de VAPH-dossiers te waarborgen, zal de Helios-applicatie vanaf 1 juni 2018 het kanaal bij uitstek worden voor het overmaken van documenten aan het VAPH.

22/2/2018

Deze infonota geeft een overzicht van de gewijzigde bedragen onderhevig aan de index geldig vanaf 1 januari 2018.