Documenten en formulieren

Resultaten

17/7/2017

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’.

16/6/2017

Deze infonota geeft het afspraken kader rond GES+ weer om een beter afgestemd aanbod te krijgen bij jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.

18/5/2017

Fiscaal attest inzake de uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar in de Europese Economische ruimte betaald in inkomstenjaar 2016.