Documenten en formulieren

Resultaten

20/3/2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen

21/2/2014

Bijlage bij de infonota  - Oproep om rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van INSISTO

12/12/2013

Op 22 november keurde de Vlaamse Regering de wijzigingsbesluiten  goed zodat zowel de intersectorale maatregelen koopkracht en kwaliteit als de sectorale maatregelen kwaliteit uitvoering krijgen.

12/9/2013

Deze nota geeft enkele aanbevelingen omtrent de privacy in het kader van het nieuwe decreet integrale jeugdhulp en de toegang tot INSISTO.

09/8/2013

Deze nota geeft toelichtingen over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het adviesrapport en de gegevens die noodzakelijk zijn bij een aanvraag voor woningaanpassingen. De nota beschrijft ook hoe en wanneer een multidisciplinair team beroep kan doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).