Documenten en formulieren

Resultaten

14/4/2014

Deze nota geeft een beknopte uiteenzetting van de aanpassingen binnen IMB naar aanleiding van de opstart van ITP. Hier wordt een omschrijving gegeven van de veranderingen binnen de aanvraagprocedure en de wijzigingen in Griffoen.

20/3/2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen

21/2/2014

Bijlage bij de infonota  - Oproep om rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van INSISTO

12/12/2013

Op 22 november keurde de Vlaamse Regering de wijzigingsbesluiten  goed zodat zowel de intersectorale maatregelen koopkracht en kwaliteit als de sectorale maatregelen kwaliteit uitvoering krijgen.

12/9/2013

Deze nota geeft enkele aanbevelingen omtrent de privacy in het kader van het nieuwe decreet integrale jeugdhulp en de toegang tot INSISTO.