Documenten en formulieren

Resultaten

17/10/2016

Deze nota handelt over de herziening van de prioriteitengroepen aan de hand van de checklist prioritering voor personen die komen van een CRZ-vraag. Die personen werden toegekend aan prioriteitengroep 3 en kunnen via de checklist een herziening aanvragen van hun prioriteitengroep.

07/6/2016

Deze nota informeert over de verschillende methodes om een geobjectiveerde ondersteuningsnood door te voeren. Daarbij wordt ook verwezen naar de meldingen die daaromtrent in Helios zullen komen en over hoe men deze zaken voorlopig kan berekenen via de geleverde Excelfile.

24/7/2015

Met deze infonota brengen wij u op de hoogte van drie besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de besparingen, diensten voor thuisbegeleiding en diensten voor Zelfstandig Wonen.

19/3/2015

Deze nota geeft toelichting over de begrippen wettelijke subrogatie en cumulverbod in het kader van de integrale jeugdhulp. In deze nota wordt ook toegelicht hoe men een aanvraag voor wettelijke subrogatie kan doorvoeren.

19/2/2015

Deze nota geeft een korte toelichting over de procedure voor een eerste aanvraag bij jeugdhulpverlening voor meerderjarigen.

02/2/2015

Aanpassing aan een aantal typemodules van het VAPH die van kracht gaan 15 februari 2015. Deze infonota geeft een korte uitleg over de aanpassingen en mogelijke gevolgen voor modulering en wachtbeheer.

10/7/2014

Met deze infonota breiden we infonota 1311 uit met een opsomming van de gegevens die de teams al in kaart kunnen brengen als ze hulp vragen aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).