Documenten en formulieren

Resultaten

01/1/2018

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 moeten alle gesubsidieerde voorzieningen, diensten en organisaties een lijst opmaken met alle door de overheid verstrekte subsidies. Die lijst maakt deel uit van het financieel verslag. Het VAPH legt een eenvoudig elektronisch invulmodel op.

2016

Dit document is een hulpmiddel bij de opmaak van uw financieel plan. Het maakt geen deel uit van het aanvraagdossier.