Documenten en formulieren

Resultaten

januari 2019

Met dit formulier kunt u bij het VAPH een aanvraag indienen om gebruik te maken van de ondersteuning vanuit een forensische VAPH-unit of ondersteuning door directe financiering bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden.

september 2018

Met dit formulier verklaart u dat een volwassen persoon in aanmerking komt om ondersteuning aan te vragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsbehoefte.

01/9/2018

Dit rapport is een onderzoek in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin en kadert binnen het beleid omtrent persoonsvolgende financiering.

september 2018

Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het agentschap welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.

augustus 2018

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonsvolgend budget gemaakt hebt.