Documenten en formulieren

Resultaten

februari 2023

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.

01/2/2023

Met dit formulier verklaart u dat een meerderjarige patiënt in aanmerking komt om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de noodprocedure. Dit attest moet toegevoegd worden bij de aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure als een van de onderstaande situaties van toepassing is:

  • de patiënt is nog niet bij het VAPH bekend als persoon met een handicap;
  • de patiënt is wel bij het VAPH bekend als persoon met een handicap, maar kreeg nog nooit een persoonsvolgend budget van het VAPH en heeft geen vraag naar een persoonsvolgend budget op de wachtlijst.
01/2/2023

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH  de gegevens om een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure aan te vragen. Als uw situatie voldoet aan alle criteria, ontvangt u een tijdelijk persoonsvolgend budget voor een periode van 6 maanden.

01/2/2023

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens om een persoonsvolgend budget na een noodprocedure aan te vragen. Het is belangrijk dat u deze aanvraag indient binnen 20 weken na de aanvraagdatum van het tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure. Als u geen persoonsvolgend budget na een noodprocedure wilt aanvragen, hoeft u dit formulier niet in te dienen.

Als uw situatie voldoet aan alle criteria, zult u gevraagd worden om de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget na een noodprocedure verder af te werken. Uw tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure wordt in tussentijd verlengd. Als uw situatie niet voldoet aan alle criteria, wordt uw tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure stopgezet na afloop van de periode van zes maanden.

2022

In het kader van Vlaamse Brede Heroverweging werd onderzocht op welke elementen van de persoonsvolgende financiering bespaard kan worden zonder impact op de levenskwaliteit van de budgethouders en zonder de verplichtingen inzake VNCRPH in het gedrang te brengen.

december 2022

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

november 2022

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

november 2022

Met dit formulier kunt u bij het VAPH een aanvraag indienen om gebruik te maken van de ondersteuning vanuit een forensische VAPH-unit of ondersteuning door directe financiering bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden.