Documenten en formulieren

Resultaten

23/9/2021

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

15/9/2021

Het VAPH is op zoek naar gemotiveerde personen die willen zetelen in de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC). Dat is de commissie die oordeelt over de erkenning van de handicap en de dringendheid van een vraag naar een persoonsvolgend budget.

13/9/2021

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht bij elektronische procedure d.d. 13/09/2021.

13/9/2021

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.