Documenten en formulieren

Resultaten

02/12/2020

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht bij elektronische procedure d.d. 02/12/2020. 

23/11/2020

Als u gebruikmaakt van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum of kortdurende dag-en/of woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder, moet u dit formulier gebruiken om de overeenkomst tussen u en de dienst of organisatie te sluiten.

Met 'kortdurend' wordt een periode van maximaal 3 maanden bedoeld. Het hoeft niet te gaan om een aansluitende periode.

23/11/2020

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gemaakt hebt.

20/11/2020

Het VAPH in cijfers bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.