Documenten en formulieren

Resultaten

juni 2021

Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het VAPH welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.

juni 2021

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

10/6/2021

Het VAPH in cijfers bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

juni 2021

Via het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget bezorgt u aan het VAPH de gegevens om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen. De handleiding helpt u bij het invullen. Voor de berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning kunt u gebruik maken van het excel-bestand 'Berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning'.

01/6/2021

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

25/5/2021

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25/05/2021.