Documenten en formulieren

Resultaten

september 2015

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

30/6/2015

Advies over de draftversie van het voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming en de ontwerptekst van het Besluit van de Vlaamse Regering over het basisondersteuningsbudget.

juni 2015

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

24/3/2015

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 24 maart 2015

maart 2015

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

24/2/2015

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 24 februari 2015