Documenten en formulieren

Resultaten

2014

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2014 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2014

2014

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2014

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

16/12/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 16 december 2014

december 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

25/11/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 november 2014

25/11/2014

Advies van het raadgevend comité op 25 november 2014 inzake de financiering van de budgethoudersverenigingen

21/10/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 21 oktober 2014