Documenten en formulieren

Resultaten

12/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 12 november 2013 over het ontwerp van de omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2014 ('Perspectief 2020: Realisaties en inzet uitbreidingsmiddelen 2014')

25/10/2013

Ministerieel besluit van 25 oktober 2013 houdende bepaling van de gevallen waarin de diensten Ondersteuningsplan begeleiding mogen verstrekken aan personen met een handicap die al ondersteuning krijgen van voorzieningen en diensten, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

september 2013

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

02/7/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 2 juli 2013 over het Evaluatierapport van de Simulatie Diagnose en Indicatiestelling (D&I)

30/6/2013

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

25/6/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 juni 2013

juni 2013

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 inzake de conceptnota 'Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap'

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 over incentives voor het algemeen welzijnswerk in functie van de versterking van het begeleidingsaanbod ten aanzien van personen met een handicap

29/3/2013

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond