Documenten en formulieren

Resultaten

30/6/2012

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

30/6/2012

Dit rapport is een samenvatting van het zorgregierapport van 30 juni 2012: overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

26/6/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 26 juni 2012

juni 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

29/5/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 mei 2012

maart 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

28/2/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 februari 2012

21/1/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorontwerp van decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit