Documenten en formulieren

Resultaten

september 2020

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

20/8/2020

Budgethouders die hun budget volledig in voucher besteden bij een vergunde zorgaanbieder en die tijdens de coronacrisisperiode in de thuissituatie extra zorg en ondersteuning moesten inkopen bij niet vergunde zorgaanbieders, maken aanspraak op een budgetverhoging van 17% in 2020. Aan de vergunde zorgaanbieders wordt gevraagd hun gebruikers daar extra op te wijzen.

05/8/2020

Ministerieel besluit over de verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding als gevolg van COVID-19

27/7/2020

Dit document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH.