Documenten en formulieren

Resultaten

27/4/2020

De Vlaamse Task Force Covid-19 heeft verder uitgetekend op welke wijze voorzieningen die geconfronteerd worden met een uitbraak zullen ondersteund worden. Om een beter beeld te krijgen van de situatie en gerichter ondersteuning te kunnen bieden, zullen personeelsleden van zorginspectie en het agentschap Zorg & Gezondheid ook voorzieningen voor personen met een handicap contacteren en op plaatsbezoek komen.

23/4/2020

De richtlijnen voor corona/COVID-19 worden op een aantal punten geüpdatet. In het bijzonder wordt bijkomende informatie gegeven rond het testen op COVID-19 binnen VAPH-voorzieningen.

21/4/2020

De maatregelen die getroffen worden in het kader van COVID-19 hebben een belangrijke impact op de reguliere werking en dienstverlening van alle actoren in de sector van personen met een handicap en op de zorg en ondersteuning die de betrokken personen met een handicap kunnen krijgen. Deze impact uit zich op diverse vlakken: in regelgeving opgelegde vereisten die niet (tijdig) kunnen nagekomen worden, wijzigingen in de personele inzet, extra en onvoorziene kosten zowel voor individuele personen met een handicap als voor de vergunde zorgaanbieders ... . Om de impact te beperken en zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden, neemt de Vlaamse regering enkele tijdelijke compenserende maatregelen.

20/4/2020

Vanaf 30 maart geven de VAPH-voorzieningen door middel van een bevraging de nodige informatie door aan het VAPH in functie van monitoring van de Coronacrisis. De betreffende vragenlijst wordt aangepast zodat de resultaten vergelijkbaar worden met de andere sectoren binnen het beleidsdomein. 
 

15/4/2020

Er wordt gestreefd naar verbreding van de testing voor alle residentiële voorzieningen. In voorbereiding hiervan worden een aantal noodzakelijke gegevens opgevraagd.

08/4/2020

De Vlaamse Regering heeft beslist om voor voorzieningen binnen de welzijnssector, die ernstige problemen ondervinden door coronabesmetting, de mogelijkheid te geven om managementondersteuning aan te vragen.

06/4/2020

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid werd een platform gelanceerd voor het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligers voor zorgaanbieders tijdens de COVID-19 crisis

02/4/2020

Om voorzieningen te ondersteunen die in aanraking komen met een clusteruitbraak COVID-19 worden in deze infonota specifieke richtlijnen/aanbevelingen gegeven.

02/4/2020

De presentatie geeft de informatie weer zoals op datum van het afstemmingsoverleg.

01/4/2020

In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 april 2020.