Documenten en formulieren

Resultaten

17/3/2023

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

16/3/2023

Het VAPH krijgt heel wat vragen en opmerkingen over de nieuwe richtlijnen voucherregistratie die vanaf 1 januari 2023 moeten toegepast worden. Met deze infonota wensen wij die nog eens te verduidelijken. Ook de nieuwe berekening van de opzegvergoeding bij overlijden wordt toegelicht.

15/3/2023

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

14/3/2023

Deze nota biedt een overzicht van aanpassingen, goedgekeurd op 20 januari 2023 , van het BVR van 13 juli
2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele
materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap (het IMB-besluit).

02/3/2023

De financiële bijdrage die een multifunctioneel centrum (MFC) moet aanrekenen aan zijn gebruikers wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap. Het MFC staat zelf in voor de correcte berekening van de bijdrage en voor de facturering. De gebruiker betaalt een bedrag afhankelijk van de ondersteuningsfunctie en frequentie.

MFC’s worden soms geconfronteerd met herberekeningen of terugvorderingen van het groeipakket. Graag verduidelijken we in deze infonota richtlijnen over hoe MFC’s hiermee kunnen omgaan. Dit om zowel de administratieve last als de financiële impact zo beperkt mogelijk te houden.

maart 2023

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

februari 2023

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.

27/2/2023

Er werden 111 initiatieven geselecteerd voor deelname aan de pilootfase rechtstreeks toegankelijke hulp.