Documenten en formulieren

Resultaten

10/12/2018

De infonota beschrijft de aanpassingen aan het IMB-besluit (BVR van 13 juli 2001). Naast een belangrijke uitbreiding van de tegemoetkomingen in refertelijst worden ook in het besluit een aantal zaken aangepast.

05/12/2018
Dit document bevat de regeling voor mobiliteitshulpmiddelen tot 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 maken tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse sociale bescherming.
december 2018

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

30/11/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de subsidiëring van projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

29/11/2018

Bijlage bij infonota INF/AZF/18/36 - wijziging kinderbijslag vanaf 2019.

27/11/2018

Geeft het barema, code en punten van de groepen variabele prestaties weer.