Documenten en formulieren

Resultaten

22/12/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

22/12/2020

Zowel vanuit de plaatsbezoeken als vanuit de corona-inspecties wordt een enorme inzet van het management en personeel opgemerkt. Er worden grote inspanningen geleverd om het virus te bestrijden. Voorzieningen worden echter met zaken geconfronteerd die niet tot hun kerntaken horen. Hierdoor worden goedbedoelde maar soms contraproductieve maatregelen genomen in het licht van deze coronacrisis. Daarom willen we via deze infonota enkele aspecten die met regelmaat opduiken omtrent het gebruik van handhygiëne, persoonlijk beschermingsmateriaal, druppel-contactisolatie en cohorteren met jullie delen.

21/12/2020

Op 1 november 2020 werd situatie 3 in de aanpak van de corona-pandemie van kracht voor de sector personen met een handicap. Het toenemende aantal besmettingen bij personeel en gebruikers en de bijzondere inspanningen die het naleven van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vereisen, bemoeilijkt in veel gevallen het bieden van zorg en ondersteuning. Toch is continuïteit van ondersteuning voor gebruikers en hun mantelzorgers absoluut noodzakelijk. De Vlaamse overheid neemt daarom extra ondersteunende maatregelen om organisaties en gebruikers te ondersteunen opdat de nodige zorg ook in deze moeilijke omstandigheden gegarandeerd kan blijven.

18/12/2020

Ministerieel besluit van 18 december 2020 tot benoeming van de leden en voorzitters van de Vlaamse toeleidingscommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap