Documenten en formulieren

Resultaten

september 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

12/8/2012

Nota met een verduidelijking bij de verschillende kwaliteitseisen die eerder zijn meegedeeld omtrent het doorgeven van gegevens aan derden, insturen aanvraagformulieren VAPH, overmacht, opvragen oude multidisciplinaire verslagen en redenen voor doorverwijzen

09/8/2012

De omzendbrief beschrijft de praktische werking van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in kader van artikel 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van de Persoon met een Handicap.

10/7/2012

Ministerieel besluit van 10 juli 2012 houdende de voorwaarden van de geformaliseerde samenwerkingsverbanden van multidisciplinaire teams die erkend en gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

30/6/2012

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

30/6/2012

Dit rapport is een samenvatting van het zorgregierapport van 30 juni 2012: overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

26/6/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 26 juni 2012

15/6/2012

Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de belangrijke wijzigingen die aangebracht zijn in het stelsel van erkenningen en vergunningen.

juni 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

29/5/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 mei 2012