Documenten en formulieren

Resultaten

30/6/2012

Dit rapport is een samenvatting van het zorgregierapport van 30 juni 2012: overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

26/6/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 26 juni 2012

15/6/2012

Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de belangrijke wijzigingen die aangebracht zijn in het stelsel van erkenningen en vergunningen.

juni 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

29/5/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 mei 2012

02/4/2012

Nota over de vergoeding van hulpmiddelen voor personen die verblijven in een door het VAPH erkende voorziening, die krachtens het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden aanspraak kan maken op investeringssubsidies

02/4/2012

Deze nota betreft een (a) brief over de indicatiestelling bij personen voor wie een gedragsdiagnose vereist is; (b) omzendbrief aan de voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap over de terugbetaling van hulpmiddelen in voorziening.

maart 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap