Documenten en formulieren

Resultaten

01/6/2001

Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

19/1/2001

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie

15/12/2000

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap

15/12/2000

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

15/1/2000

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vrijstelling voor bepaalde categorieën gehandicapte personen van de vervulling van verblijfsduurvoorwaarden om de bijstand te genieten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

17/12/1999

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 houdende maatregelen betreffende de gespecialiseerde adviesverlening inzake individuele materiële bijstand ten gunste van personen met een handicap

08/6/1999

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

08/6/1999

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

11/5/1999

Decreet van 11 mei 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap