Documenten en formulieren

Resultaten

februari 2020

In de folder Diensten Ondersteuningsplan leest u waarmee een dienst ondersteuningsplan u kan helpen.

30/1/2020

De infonota geeft een overzicht van de bedragen zoals de persoonlijke bijdragen, subsidiebedragen, supplementen enz. die al dan niet geïndexeerd werden voor 2020.

21/1/2020

Het VAPH heeft de refertelijst en de hulpmiddelenfiches op een aantal punten geactualiseerd. De wijzigingen hebben betrekking op uiteenlopende referterubrieken en gelden voor aanvragen vanaf 1 januari 2020.

14/1/2020

De Vlaamse Regering heeft beslist om de organisatiegebonden middelen waarop vergunde zorgaanbieders recht hebben indien gebruikers bij hen besteden in cash of in voucher, stapsgewijs te verlagen. Het percentage dat mag omgezet worden in werkingsmiddelen verhoogt van 50% naar 65% in 2022.

januari 2020

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was de nodige objectieve informatie te verzamelen om de inzet van de middelen die vandaag beschikbaar zijn voor diensten ondersteuningsplan (DOP(s) en diensten maatschappelijk werk (DMW’s), te evalueren.

01/1/2020

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.