Documenten en formulieren

Resultaten

2019

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2019 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2019

19/12/2019

Op 1 juli 2019 trad een nieuw ministerieel besluit inzake de MKE’s voor MDT’s in werking. De vroegere eisen inzake werking worden hierin gegroepeerd en geherstructureerd tot zes centrale kwaliteitseisen.

19/12/2019

Met dit formulier kunt u uw jaarlijks verslag maken van uw bijstandstandorganisatie. 

17/12/2019

Deze infonota geeft een terugkoppeling aan alle organisaties en het IROJ over de verschillende oproepen in het kader van het uitbreidingsbeleid RTH 2019 en de (her-)verdeling van de middelen RTH-kortverblijf.

december 2019
Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.
10/12/2019

Via een derde mozaïekbesluit heeft de Vlaamse Regering een aantal besluiten gewijzigd. Door de onduidelijkheid met betrekking tot Correctiefase 2 kon niet eerder een infonota overgemaakt worden.

09/12/2019

Richtlijnen met betrekking tot registratie van vouchers en het bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomsten in het kader van correctiefase 2