Documenten en formulieren

Resultaten

31/1/2023

Deze infonota geeft uitleg over de voorleesbrillen, omschrijft de doelgroepen, licht de inhoud van een adviesrapport toe en geeft de goedkoopst passende voorleesbril aan. Deze infonota is een actualisering van de Infonota INF/20/167 - AI-Brillen.

 

30/1/2023

Presentatie van de webinar voor de geselecteerde initiatieven voor de pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

26/1/2023

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvangt elk MFC en elke RTH-aanbieder die minderjarigen met een (vermoeden van) handicap ondersteunt een voor haar organisatie uniek exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang.

Deze infonota informeert over de toepassing en werkwijze.

20/1/2023

Er wordt de mogelijkheid geboden aan de MDT’s om voor PVB-vragen waarvan de indientermijn zou eindigen in 2023,  een gemotiveerde uitzondering  te vragen als de regelgevende termijn van 10 maanden voor het vervolledigen van de aanvraag met de noodzakelijke modules niet gehaald kan worden.

januari 2023

In dit document vindt u de richtlijnen over de hantering van de diverse ondersteuningsfuncties, de toewijzing, de erkenning, de registratie en de bijdrageregeling, de subsidiëring en tenslotte de outputindicator binnen een MFC. Deze richtlijnen zijn specifiek bedoeld om een gemakkelijk hanteerbare leidraad te geven aan multifunctionele centra in het kader van de regelgeving MFC, die van kracht is sinds 1 januari 2016.