Documenten en formulieren

Resultaten

22/2/2018

Deze infonota geeft een overzicht van de gewijzigde bedragen onderhevig aan de index geldig vanaf 1 januari 2018.

februari 2018

Met dit formulier kunt u bij het VAPH een aanvraag indienen om gebruik te maken van continue en permanente ondersteuning (7 dagen/7 nachten ) en uw persoonsvolgend budget daartoe aan te passen.

19/1/2018

De opstartfase van de GIR moest snel verlopen, waardoor bepaalde validatieprocedures bij de registraties niet van bij de start geïmplementeerd werden. Dit heeft tot gevolg dat er bepaalde foutieve registraties zijn gebeurd in de loop van 2017. In de maanden februari en maart zal er om deze fouten recht te zetten, een data cleaning worden gestart.

12/1/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

08/1/2018

Deze infonota stelt u op de hoogte van enkele maatregelen genomen door de Vlaamse regering om de uitgaven voor werkingssubsidies in de sector voor personen met een handicap te beheersen.