Documenten en formulieren

Resultaten

27/11/2018

Geeft het barema, code en punten van de groepen variabele prestaties weer.

22/11/2018

Vanaf 1 januari 2019 treedt de nieuwe kinderbijslagregeling in voege voor kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2019 en kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019.

21/11/2018

Met deze infonota wordt verduidelijkt hoe het VAPH de middelen die het Sociale Maribel fonds investeert in correctiefase 1 van de persoonsvolgende financiering recupereert in het subsidiedossier van de vergunde zorgaanbieder.

12/11/2018

We informeren de professionele partners (MDT's ...), commissies en dergelijke dat vanaf 1/01/2019 niet langer het VAPH maar wel de VSB zal bevoegd zijn voor aanvragen met betrekking tot bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. We lichten toe over welke hulpmiddelen het gaat en welke overgangsmaatregelen zullen gelden.

07/11/2018

Handleiding - Registratie gratis bijstand - overzicht

07/11/2018

Het betreft enerzijds de structurele, jaarlijkse financiering via de basissubsidiëring en de ledensubsidiëring op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015. Anderzijds betreft het de subsidiëring gratis bijstand voor de periode van 2017 tm/ 2019 op basis van de Mozaïekwetgeving.

november 2018

Dit rapport toont hoeveel een cliënt gemiddeld gebruik gemaakt heeft van RTH in 2017. We tonen hier de cijfers voor 2017, omdat we ons op een volledig jaar kunnen baseren.

november 2018

Dit rapport is analoog aan het rapport 'Aantal RTH-prestaties per module per provincie cliënt_zorgregieregio', maar toont nu het aantal ingezette punten i.p.v. het aantal prestaties.

november 2018

Dit rapport toont de RTH-prestaties per module en per zorgregieregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.