Documenten en formulieren

Resultaten

november 2018

Dit rapport toont de RTH-prestaties per leeftijdsgroep en per zorgregieregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.

november 2018

Dit rapport is analoog aan het rapport 'Aantal RTH-prestaties per module per provincie cliënt_zorgregio', maar toont nu het aantal ingezette punten i.p.v. het aantal prestaties.

november 2018

Dit rapport toont de RTH-prestaties per module en per zorgregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.

november 2018

Dit rapport toont de RTH-prestaties per leeftijdsgroep en per zorgregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.

november 2018

Dit rapport is analoog aan het rapport 'Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer', maar toont nu het aantal ingezette punten i.p.v. het aantal prestaties.

november 2018

Dit rapport toont net zoals het rapport 'Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer' het totaal aantal RTH-prestaties voor de penhouders die gelegen zijn in deze zorgregio/zorgregieregio, verder uitgesplitst naar eventuele onderaannemers, maar hier worden de prestaties verder uitgesplitst naar module.

november 2018

Dit rapport toont het totaal aantal RTH-prestaties voor de penhouders die gelegen zijn in deze zorgregio/zorgregieregio, verder uitgesplitst naar eventuele onderaannemers.

november 2018

Dit rapport is analoog aan het rapport 'Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer', maar toont nu het aantal ingezette punten i.p.v. het aantal prestaties.

november 2018

Dit rapport toont net zoals het rapport 'Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer' het totaal aantal RTH-prestaties voor de penhouders die gelegen zijn in deze zorgregio/zorgregieregio, verder uitgesplitst naar eventuele onderaannemers, maar hier worden de prestaties verder uitgesplitst naar module.

november 2018

Dit rapport toont het totaal aantal RTH-prestaties voor de penhouders die gelegen zijn in deze zorgregio/zorgregieregio, verder uitgesplitst naar eventuele onderaannemers.