Documenten en formulieren

Resultaten

10/9/2018

Een update van de inhoud van de boekhoudkundige richtlijnen, het financieel verslag en het bijhorend toepassingsgebied ('zorgvormen'). Deze financiële verantwoordingsmaatregelen gaan in vanaf het boekjaar 2019.

september 2018

Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het VAPH welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.

01/9/2018

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

30/8/2018

Vergunde zorgaanbieders kunnen personeelspunten uitwisselen met andere vergunde zorgaanbieders. Er kunnen zowel zorggebonden als organisatiegebonden punten worden uitgewisseld.

07/8/2018

Voor een aantal FAM-gebruikers waren er op 1 januari 2017 geen middelen om hen een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Voor die gebruikers is een oplossing gevonden. De ondersteuning die ze kregen op 31 december 2016, wordt omgezet naar een toekenning van een persoonsvolgend budget.

07/8/2018

Brief aan de vroegere FAM-gebruikers voor wie er op 1 januari 2017 geen middelen waren om een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen

03/8/2018

Met deze infonota wordt de nieuwe regelgeving inzake infrastructuursubsidies voor aanbod binnen de persoonsvolgende financiering bij vergunde zorgaanbieders verspreid, en worden de vergunde zorgaanbieders op de hoogte gebracht van informatiesessies die daarover worden georganiseerd door het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

03/8/2018

De vergunde zorgaanbieders kunnen in de geïntegreerde registratietool een overzicht vinden van de zorggebonden voucherpunten 2017 per cliënt. Ze kunnen eventueel ontbrekende cliënten toevoegen. De vergunde zorgaanbieders ontvingen een definitief overzicht van het eindresultaat van de transitie ZIN.

27/7/2018

In de maanden juli en augustus worden de jongvolwassenen die in 2018 in aanmerking komen voor een budget via de procedure zorgcontinuïteit geïnformeerd.