Documenten en formulieren

Resultaten

05/1/2023

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2023.  Bedragen die niet geïndexeerd worden, zijn ook opgenomen in de infonota.

2022

In het kader van Vlaamse Brede Heroverweging werd onderzocht op welke elementen van de persoonsvolgende financiering bespaard kan worden zonder impact op de levenskwaliteit van de budgethouders en zonder de verplichtingen inzake VNCRPH in het gedrang te brengen.

22/12/2022

Vanaf januari 2023 wijzigt de voorschotcyclus voor vergunde zorgaanbieders. In deze aanvullende handleiding vindt u meer info over de nieuwe manier van uitbetalen van de maandelijkse voorschotten.

22/12/2022

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) met een specifieke erkenning RTH-kortverblijf stellen met regelmaat de vraag naar flexibiliteit in inzet van de voorbehouden middelen en een evaluatie van dat kortverblijf.

22/12/2022

In 2022 zijn de energiekosten fors gestegen. Voorzieningen uit de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen daarvoor een forfaitaire financiële tussenkomst. 

22/12/2022

Eind september 2022 informeerde het VAPH de multifunctionele centra over de beslissing van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de bijdrageregeling MFC. Die aanpassingen gaan in vanaf 1 februari 2023.

december 2022

Met dit formulier verklaart de behandelende arts-specialist van een gespecialiseerde dienst dat een kind van 6 tot en met 17 jaar in aanmerking komt om een persoonlijke-assistentiebudget aan te vragen via de spoedprocedure.

20/12/2022

Vanaf 2023 wordt de voorschotcyclus voor subsidie-eenheden gewijzigd. De opname van de webinar en de antwoorden op enkele veelgestelde vragen staan nu op onze website.