Documenten en formulieren

Resultaten

21/10/2022

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders.

21/10/2022

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.  Deze update actualiseert de contactgegevens van het Outbreak Support Team.

21/10/2022

Vanaf januari 2023 wijzigt de voorschotcyclus voor vergunde zorgaanbieders. Het VAPH organiseert in november twee webinars (online infosessies) waarin de aanpassingen zullen worden toegelicht.

oktober 2022

In de folder Diensten Ondersteuningsplan leest u waarmee een dienst ondersteuningsplan u kan helpen.

12/10/2022

In de infonota van 31 augustus 2022 (INF/22/40) werd u op de hoogte gebracht dat de afname van de storend-gedragsschaal (SGZ) in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait vanaf heden enkel door een inschaler van een multidisciplinair team (MDT) mag gebeuren. In deze infonota willen we u informeren over een wijziging van de startdatum voor alle afnames en de concrete implicaties van de nieuwe maatregel.

07/10/2022

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

september 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de organisatie van een pilootfase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp