Documenten en formulieren

Resultaten

03/7/2018

Het aanbod gesproken lectuur (kranten, boeken, tijdschriften, …) wordt momenteel nog aangeboden op cd. Gelet op de sterk uitgebreide mogelijkheden om daisylectuur online te downloaden, wordt de beschikbaarheid via cd door sommige producenten in de nabije toekomst stopgezet.

02/7/2018

Deze infonota informeert u over de verdeling van de bijkomende middelen RTH in functie van de uitbouw van kortverblijf/respijtzorg voor de periode 2018 en 2019 en de wijze waarop deze middelen ingezet zullen worden.

01/7/2018

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2018)

25/6/2018

De wijziging in het BVR vergunnen verplicht vergunde zorgaanbieders om tegen eind 2019 te beschikken over een beleidsplan. De inhoud van het beleidsplan en de wijze waarop dat tot stand moet komen, vindt u in het besluit en de begeleidende infonota.

22/6/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden