Documenten en formulieren

Resultaten

01/12/2015

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

27/11/2015

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van een bedrag voor bewijsbare uitgaven en een bedrag voor niet-bewijsbare uitgaven in het kader van de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel

27/11/2015

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget

september 2015

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

augustus 2015

Syntheserapport van het van het onderzoek over het zorgzwaarte-instrument (ZZI) waarin alle ondernomen stappen naar de ontwikkeling en het op punt stellen van het ZZI worden overlopen

24/7/2015

Met deze infonota brengen wij u op de hoogte van drie besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de besparingen, diensten voor thuisbegeleiding en diensten voor Zelfstandig Wonen.