Documenten en formulieren

Resultaten

03/2/2017

Het programmadecreet van de Vlaamse overheid over de begroting stelt dat er in 2017 geen indexering kan plaatsvinden van de vergoedingen die voorzien worden voor het aanleveren van de diverse verslagen aan het agentschap en van de tegemoetkomingen voor Individuele Materiële Bijstand die voorzien worden in het BVR van 13 juli 2001.

01/2/2017

In deze infonota worden de belangrijkste stappen tot het bekomen van het persoonsvolgend budget opgesomd met aandacht voor de veelgestelde vragen aan de helpdesk transitie.

2016

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

16/12/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 houdende de vaststelling van de procedure en de voorwaarden volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies kan verlenen