Documenten en formulieren

Resultaten

07/12/2016

In deze omzendbrief  vindt u de berekening van de eindejaarspremie 2016 voor zowel de private als de openbare sector, alsook de toekenningsmodaliteiten. Dit is de berekening van de eindejaarspremie die gehanteerd wordt binnen de alternatieve loonfinanciering (ALF).

02/12/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 over de toekenning van subsidies aan multidisciplinaire teams voor controleafnames van het zorgzwaarte-instrument

01/12/2016

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

december 2016

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

14/11/2016

Op 1 december 2016 worden een aantal aanpassingen in de refertelijst opgenomen. Die wijzigingen gelden voor aanvragen vanaf 1 december. Met deze infonota willen we u informeren over welke aanpassingen het precies gaat.

25/10/2016

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 oktober 2016 met betrekking tot  de nota ‘Uitbreidingsbeleid 2017 en beschikbare middelen en besteding van persoonsvolgende budgetten meerderjarigen in 2017’

21/10/2016

Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 over de objectivering van de nood aan ondersteuning in het kader van een aanvraag van een persoonsvolgend budget