Documenten en formulieren

Resultaten

31/5/2018

Met deze infonota informeren wij u over selectiecriteria, de praktische uitrol en de financieringsmethodiek in het kader van correctiefase 1. Die gaat in vanaf 1 juli 2018. Verder vindt u ook al een woordje uitleg rond de correctiefase 2 vanaf 2019.

29/5/2018

Met deze infonota informeren wij u over het goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, wat betreft de verhoging van de capaciteit van het aantal erkende onderzoeken en de verhoging van de vergoeding per erkend onderzoek.

25/5/2018

Vanaf het voorschot juli 2018 wordt de berekeningsmethodiek gewijzigd voor het luik van de vergunde zorgaanbieder. De berekening wordt niet langer gebaseered op de oude FAM-erkenning, maar wordt gebaseerd op de voucherregistratie in de GIR en de organisatiegebonden punten.

23/5/2018

Handleiding en richtlijnen voor het indienen van het voorschot in de webapplicatie Isis