Documenten en formulieren

Resultaten

10/7/2018

Het Vlaams gehandicaptenbeleid speelt zich mee af in de Europese ruimte. Als Vlaams Agentschap zijn wij van mening dat er bij ons in Vlaanderen tal van voorbeelden van goede beleidspraktijk zijn die het verdienen om in de kijker gezet te worden.

09/7/2018

Het omgaan met beroepsgeheim in de praktijk roept in verschillende sectoren veel vragen op. Op vraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkelde het Instituut voor Sociaal Recht van KU-Leuven daarom vijf wegwijzers.

06/7/2018

Ministerieel besluit van 6 juli 2018 tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

06/7/2018

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’. Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering over ‘de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget’ voorziet dat.

03/7/2018

Ministerieel besluit van 3 juli 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers

03/7/2018

Deze infonota informeert u over de situatie van gebruikers in uw voorziening die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

03/7/2018

Het aanbod gesproken lectuur (kranten, boeken, tijdschriften, …) wordt momenteel nog aangeboden op cd. Gelet op de sterk uitgebreide mogelijkheden om daisylectuur online te downloaden, wordt de beschikbaarheid via cd door sommige producenten in de nabije toekomst stopgezet.

02/7/2018

Deze infonota informeert u over de verdeling van de bijkomende middelen RTH in functie van de uitbouw van kortverblijf/respijtzorg voor de periode 2018 en 2019 en de wijze waarop deze middelen ingezet zullen worden.

01/7/2018

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2018)