Documenten en formulieren

Resultaten

22/11/2021

Dit document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH.

18/11/2021

De infonota ‘Teststrategie en contacttracing COVID-19’ werd aangepast aan de meest recente beslissingen van de projectgroep testen (Taskforce COVID-19 Zorg). De belangrijkste wijzigingen zijn de mogelijkheid tot het bekomen van een testcode van symptomatische personen via een vragenlijst. Daarnaast is de huisarts niet meer het aanspreekpunt voor hoogrisicocontacten.

18/11/2021

Zowel de werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers als het VAPH zijn er van overtuigd dat het beleidsplan een werkinstrument is dat minstens jaarlijks wordt geëvalueerd en besproken. De wijze waarop het toezicht daarop verloopt, wijzigden we met ingang van dit jaar.

17/11/2021

Vlak voor de herfstvakantie keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de beslissing goed om de zorgverleners een boosterprik toe te dienen. Vanaf 13 november kunnen de verschillende zorgverleners uitgenodigd worden om zich te laten prikken. Ook personeel  van VAPH-voorzieningen komt daarvoor in aanmerking. Ondertussen werd ook de beslissing genomen dat gebruikers (vanaf 12 jaar) in collectiviteiten een boostervaccin mogen ontvangen. Meer informatie over de boosterprik voor personeel en gebruikers binnen de VAPH-sector leest u na in deze infonota. 
Deze infonota vervangt infonota INF/21/102.

17/11/2021

Vlak voor de herfstvakantie keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de beslissing goed om de zorgverleners een boosterprik toe te dienen. Vanaf 13 november kunnen de verschillende zorgverleners uitgenodigd worden om zich te laten prikken. Ook personeel  van VAPH-voorzieningen komt daarvoor in aanmerking. In deze infonota brengen we u op de hoogte van de praktische organisatie.

04/11/2021

Sinds 30 oktober 2021 is het inzetten van het Covid Safe Ticket toegestaan bij bezoekers vanaf 12 jaar en 2 maanden en ouder van residentiële zorgaanbieders binnen de VAPH-sector. In INF/21/101 - Covid Safe Ticket bij residentiële VAPH-zorgaanbieders bezorgen we u meer informatie over de praktische toepassing.