Documenten en formulieren

Resultaten

31/10/2019

Uiterlijk op 31 december 2020 moeten alle vergunde zorgaanbieders aan al hun gebruikers woon- en leefkosten aanrekenen i.p.v. een wettelijke bijdrage. Het VAPH wil zicht krijgen op hoe de overstap naar woon- en leefkosten verloopt en lanceert daarom een bevraging.

24/10/2019

Het VAPH in cijfers bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

21/10/2019

De helpdesk personeelsregistratie en voorschotten, afrekeningen, geïntegreerde registratietool, erkenningen en vergunningen zijn telefonisch rechtstreeks bereikbaar als de voorziening vragen heeft.

18/10/2019

Deze infonota geeft informatie over de herverdeling van de RTH-middelen voorzien voor kortverblijf vanaf 2020 en geeft vergunde zorgaanbieders de kans om een aanvraag voor middelen in te dienen.

18/10/2019

De voorzieningen die niet opgelijst staan in het MB van 8 juli 2018, leggen een financiële verantwoording af door de opmaak van een jaarlijks financieel verslag waarbij er per acitiviteitencentrum een staat van vermogen (1) en een staat van ontvangsten en uitgaven, opsplitst per activititeitencentrum wordt opgemaakt.