Documenten en formulieren

Resultaten

08/12/2022

In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 april 2022.

08/12/2022

In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 februari 2022. 

02/12/2022

Het VAPH in cijfers bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

december 2022

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

december 2022

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...