Documenten en formulieren

Resultaten

september 2022

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

31/8/2022

In de infonota van 4 augustus 2020 (INF/20/150) over de ‘rapportering aan VIPA met betrekking tot het infrastructuur forfait: nadere instructies’ werd u gebrieft over de afname van de storend gedragsschaal voor het in kaart brengen van een ernstige gedragsstoornis. Tot op heden was het mogelijk voor voorzieningen om zelf de SGZ-schaal inschatting af te nemen als er geen ZZI beschikbaar was en daarvan de ruwe scores aan het VAPH te bezorgen. Dat was slechts een tijdelijke regel. Momenteel is het regelgevend bepaald dat die afname door een multidisciplinair team moet gebeuren. Deze infonota bevat richtlijnen voor de voorzieningen en multidisciplinaire teams.

25/8/2022

Online infosessie over de pilootfase voor het nieuwe beleid RTH. Tijdens deze infosessie wordt het opzet van de pilootfase toegelicht en wordt verduidelijkt hoe een aanvraag kan ingediend worden, wat de verwachtingen ten aanzien van de initiatiefnemers zijn, hoe de beoordeling en selectie zullen verlopen …

23/8/2022

Infosessie voor initiatiefnemers die nog niet erkend of vergund zijn en overwegen om een aanvraag in te dienen. Tijdens de infosessie wordt de nodige toelichting gegeven over wat een erkenning RTH in het kader van de pilootfase inhoudt en hoe die kan aangevraagd worden.

22/8/2022

U kunt momenteel  een COVID-19-vaccinatie aanbieden aan alle medewerkers van uw organisatie. Mogelijk hebt u dat intussen al gedaan. Tegelijk weet u wellicht dat er vaccins op komst zijn die aangepast zijn aan een omikronvariant. Als u nog geen vaccinatie hebt aangeboden, kan dat leiden tot aarzeling bij u en uw personeel of u nu niet beter wacht op een aangepast vaccin. Hebt u wel al de vaccinatie aangeboden, dan zijn uw medewerkers misschien bezorgd dat zij hun kans op een aangepast vaccin gemist hebben. In deze infonota verduidelijken we de mogelijkheden.

11/8/2022

Via infonota INF/22/35 - Herstcampagne COVID-19-vaccinatie van 18 juli 2022 werd geïnformeerd dat het personeel in een zorginstelling via een collectief vaccinatiemoment een herfstprik kon krijgen. Via deze infonota wordt bijkomend geïnformeerd over de prioritaire vaccinatie van zorgpersoneel dat niet via een collectief vaccinatiemoment gevaccineerd kan worden.

augustus 2022

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonsvolgend budget gemaakt hebt.

augustus 2022

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gemaakt hebt.

20/7/2022

Omwille van de COVID-19 pandemie en de genomen maatregelen in de sectoren van Welzijn en Onderwijs kende het aanbod van globale individuele ondersteuning (GIO) binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp een moeizame start. De specifieke opdracht rond samenwerken tussen de sectoren en dat in de intersectorale context van scholen en kinderopvang kende door de genomen maatregelen bijkomende hindernissen.

Aangezien een volwaardig evaluatie in juli 2022 dan ook nog niet mogelijk is, wordt de huidige manier van werken van GIO verder gezet tot eind 2023.