Documenten en formulieren

Resultaten

12/3/2020

De richtlijnen voor de woonzorgcentra met betrekking tot het coronavirus worden verscherpt (bezoekverbod).Deze maatregelen zijn ook van toepassing op afdelingen met overwegend bejaarde personen met een handicap, of personen met zware zorgbehoefte (nursing)

maart 2020

In de brochure Ondersteuning op maat voor minderjarigen leest u meer over welke vormen van ondersteuning er zijn voor minderjarigen met een handicap, hoe u die ondersteuning aanvraagt en waar u terecht kunt.

09/3/2020

Dit formulier is een onderdeel van het aanvraagdossier om bij het VAPH geregistreerd te worden als
groenezorginitiatief en wordt ingevuld door de verzekeringsmaatschappij.

09/3/2020

In deze infonota wordt een stand van zaken gegeven omtrent de operationalisering van de VIA 5 maatregelen verhoging barema's en variabele prestaties. Zowel het technisch luik als de subsidieluik wordt hierbij toegelicht.

09/3/2020

In dit excel-bestand vind je de baremieke loonschalen terug van het oorspronkelijk barema opvoeder-groepschef B1a (330) en de upgrade naar het barema B1a bis (331) in kader van VIA 5.