Documenten

430 documenten gevonden

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat is de baseline van de nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap' van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting op 27 juni 2017

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting op 23 mei 2017

De meerjarenanalyse bevat resultaten en ervaringen van het meerjarenplan 2010 - 2014 en aandachtspunten voor het beleid personen met een handicap 2014 - 2020.

De meerjarenanalyse bevat resultaten en ervaringen van het meerjarenplan 2003 – 2007 en aandachtspunten voor beleid personen met een handicap 2010 - 2014.

Met dit formulier bezorgt u, in het kader van de wettelijke subrogatie, de gegevens van een schadegeval aan het VAPH. Het formulier heet voluit 'Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie' maar wordt soms afgekort tot 'Vragenlijst wettelijke subrogatie'.

Als u gebruikmaakt van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum of bij een vergunde zorgaanbieder, moet u dit formulier gebruiken om de overeenkomst tussen u en de dienst of organisatie af te sluiten. Laat dit formulier invullen door de dienst of organisatie waarmee u de overeenkomst sluit.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH uw persoonlijke gegevens en de gegevens van het PAB-rekeningnummer.