Documenten en formulieren

Resultaten

08/1/2021

Het VAPH is op zoek naar gemotiveerde artsen die willen zetelen in de Vlaamse toeleidingscommissie, de commissie die onder andere oordeelt over de erkenning van de handicap.

2020

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2020 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2020

22/12/2020

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten