Documenten en formulieren

Resultaten

2014

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2014

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

16/12/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 16 december 2014

december 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

25/11/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 november 2014

25/11/2014

Advies van het raadgevend comité op 25 november 2014 inzake de financiering van de budgethoudersverenigingen

21/10/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 21 oktober 2014

21/10/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 21 oktober 2014 over de ontwerpnota ‘Inzet Uitbreidingsnota VAPH 2015’

01/10/2014

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.