Documenten en formulieren

Resultaten

21/6/2006

Ministerieel besluit van 21 juni 2006 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget

04/4/2006

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport.

31/3/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met

17/3/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap

13/1/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2005

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

09/12/2005

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisishulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp

17/11/2005

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport.

21/9/2005

Deze infonota geeft u informatie over de gevolgen van de gewijzigde VZW-wetgeving in de residentiële sector.