Documenten en formulieren

Resultaten

2004

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

17/12/2004

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2004 houdende maatregelen tot beheersing van de uitgaven inzake de sociale integratie van personen met een handicap

11/6/2004

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeing van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp

28/5/2004

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

07/5/2004

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

07/5/2004

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2003

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2003

Dit rapport bevat de cijfergegevens over het aantal personen met een handicap die geregistreerd staan op de Centrale Wachtlijst en over het aantal (dringende) vragen naar ondersteuning die aan het Vlaams Fonds gesteld werden.

17/10/2003

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen