Documenten en formulieren

Resultaten

30/9/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 30 september 2014

30/9/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 30 september 2014 over het ontwerp van Conceptnota Implementatie PVF - trap 2, en het projectplan ‘Zorgvernieuwing’ 2014-2019

september 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

10/7/2014

Met deze infonota breiden we infonota 1311 uit met een opsomming van de gegevens die de teams al in kaart kunnen brengen als ze hulp vragen aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

08/7/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 08 juli 2014 over het ontwerp van conceptnota implementatie persoonsvolgende financiering

08/7/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 8 juli 2014

30/6/2014

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

16/6/2014

Deze infonota omvat de verduidelijking met betrekking tot zakgeld jongeren naar aanleiding van de start van de intersectorale toegangspoort en de afschaffing van het comité voor bijzondere jeugdzorg

juni 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

27/5/2014

In de omzendbrief ‘moduleren in uw organisatie’ van 12 november 2013 werd er melding gemaakt van de aanmaak van instroommogelijkheden op basis van de toegewezen modules. In deze omzendbrief vindt u concretere informatie over hoe u de instroommogelijkheden aanmaakt voor de diverse zorgvormen.