Documenten en formulieren

Resultaten

juni 2019

De presentatie geeft de informatie weer zoals gekend op datum van het afstemmingsoverleg.

juni 2019

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

juni 2019

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.

28/5/2019

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft, na uitvoerige behandeling tijdens vorige zittingen, op zijn zitting van 28 mei 2019 de beleidsaanbevelingen als bijlage goedgekeurd.

24/5/2019

Gebruikersverenigingen zijn organisaties die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigen. Ze kunnen personen met een (vermoeden van) handicap en hun omgeving wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door het VAPH of andere instanties, en de administratieve stappen die eventueel moeten gezet worden. Gebruikersverenigingen doen dat onder andere door vragen te beantwoorden, handicapspecifieke informatie aan te bieden en vormingen te geven. Door het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen vergunnen en subsidiëren.

22/5/2019

Deze infonota verduidelijkt een aantal gestelde vragen rond de bezettingsgegevens RTH en biedt vergunde zorgaanbieders de kans om het aanvraagformulier nog in te dienen .