Documenten en formulieren

Resultaten

december 2019
Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.
10/12/2019

Via een derde mozaïekbesluit heeft de Vlaamse Regering een aantal besluiten gewijzigd. Door de onduidelijkheid met betrekking tot Correctiefase 2 kon niet eerder een infonota overgemaakt worden.

09/12/2019

Richtlijnen met betrekking tot registratie van vouchers en het bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomsten in het kader van correctiefase 2

06/12/2019

Samen met de gegevens van uw vrijetijdszorg kunt u in dit document de subsidiegegevens invullen.

06/12/2019

In het jaarverslag kunt u de activiteiten en de werkzaamheden van uw vrijetijdszorgorganisatie ingeven. De namen van de deelnemers aan uw vrijetijdszorgactiviteiten moet u niet in het jaarverslag ingeven, maar moet u bij uw vrijetijdszorg bijhouden. Het VAPH kan de namen eventueel ter controle opvragen. 

06/12/2019

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)