Documenten en formulieren

Resultaten

juni 2021

Deze presentatie werd gebruikt tijdens de online infosessies rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp, die door het VAPH werden georganiseerd in juni-juli 2021.

29/6/2021

Testen op COVID-19 is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten in de VAPH-sector.

24/6/2021

Vanaf 1 juli 2021 kunnen verdere versoepelingen doorgevoerd worden binnen de VAPH-sector.  De versoepelingen leiden ertoe dat een min of meer normale werking mogelijk wordt mits er aandacht voor preventieve en hygiënische maatregelen.

24/6/2021

Iedere vergunde zorgaanbieder diende begin 2020 een beleidsplan in bij het VAPH in opvolging van de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2016 inzake het vergunnen van vergunde zorgaanbieders. Het VAPH screende die beleidsplannen om te toetsen of ze voldoen aan de in het besluit gestelde voorwaarden. Elke vergunde zorgaanbieder zal later nog een individueel schrijven ontvangen met een terugkoppeling over het beleidsplan 2020. Zowel de werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers als het VAPH zijn er van overtuigd dat het beleidsplan een werkinstrument is dat minstens jaarlijks wordt geëvalueerd en besproken. De wijze waarop het toezicht daarop verloopt, wijzigen we met ingang van dit jaar. De infonota van eind oktober 2019 (INF/19/64) wordt opgeheven en vervangen door deze infonota.

23/6/2021

Naar aanleiding van het VIA6-akkoord zal er een aanpassing van de barema’s (PC319) gebeuren met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021. Om te vermijden dat voorzieningen deze baremastijging zelf moeten prefinancieren, worden de maandelijkse voorschotten aangepast.