Documenten en formulieren

Resultaten

15/1/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2016

Dit document is een hulpmiddel bij de opmaak van uw financieel plan. Het maakt geen deel uit van het aanvraagdossier.

2016

Dagondersteuning en/of woonondersteuning kunt u aanvragen in aantal dagen en nachten per week. Als u bovenop een vast weekschema nog bijkomende dagen dagondersteuning en/of nachten woonondersteuning wenst per maand of per jaar, moet dat omgerekend worden naar aantal dagen of nachten per week. Dit excel-bestand helpt u bij die berekening.

2015

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2015 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2015

31/12/2015

In dit rapport vindt u een overzicht van de diverse zorgvragen van personen met een handicap, het opnamebeleid, alsook de geboden ondersteuning.