Documenten en formulieren

Resultaten

25/11/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 november 2014

25/11/2014

Advies van het raadgevend comité op 25 november 2014 inzake de financiering van de budgethoudersverenigingen

21/10/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 21 oktober 2014

21/10/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 21 oktober 2014 over de ontwerpnota ‘Inzet Uitbreidingsnota VAPH 2015’

01/10/2014

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

30/9/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 30 september 2014

30/9/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 30 september 2014 over het ontwerp van Conceptnota Implementatie PVF - trap 2, en het projectplan ‘Zorgvernieuwing’ 2014-2019

september 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

10/7/2014

Met deze infonota breiden we infonota 1311 uit met een opsomming van de gegevens die de teams al in kaart kunnen brengen als ze hulp vragen aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

08/7/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 08 juli 2014 over het ontwerp van conceptnota implementatie persoonsvolgende financiering