Documenten en formulieren

Resultaten

30/6/2014

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

16/6/2014

Deze infonota omvat de verduidelijking met betrekking tot zakgeld jongeren naar aanleiding van de start van de intersectorale toegangspoort en de afschaffing van het comité voor bijzondere jeugdzorg

juni 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

27/5/2014

In de omzendbrief ‘moduleren in uw organisatie’ van 12 november 2013 werd er melding gemaakt van de aanmaak van instroommogelijkheden op basis van de toegewezen modules. In deze omzendbrief vindt u concretere informatie over hoe u de instroommogelijkheden aanmaakt voor de diverse zorgvormen. 

27/5/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 27 mei 2014

16/5/2014

Ministerieel besluit van 16 mei 2014 houdende de vaststelling van de opdrachten en van de vergoeding van contactorganisaties in het kader van de toegangspoort integrale jeugdhulp

29/4/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 april 2014

25/4/2014

Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

14/4/2014

Deze nota geeft een beknopte uiteenzetting van de aanpassingen binnen IMB naar aanleiding van de opstart van ITP. Hier wordt een omschrijving gegeven van de veranderingen binnen de aanvraagprocedure en de wijzigingen in Griffoen.

25/3/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 maart 2014