Documenten en formulieren

Resultaten

08/9/2008

Ministerieel besluit van 8 september 2008 houdende beperking van de budgethoogte gedurende het eerste jaar van effectieve aanwending van het persoonlijke-assistentiebudget in het kader van het uitbreidingsbeleid 2008

17/7/2008

Ministerieel besluit van 17 juli 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget

30/6/2008

In dit rapport vindt u een overzicht van de recentste cijfers van de geregistreerde zorgvragen en het uitbreidingsbeleid 2008.

maart 2008

In het kader van kwaliteitszorg zijn de voorzieningen en organisaties, erkend door het VAPH, verplicht een beleid te voeren rond preventie van grensoverschrijdend gedrag, waaronder (seksueel) misbruik en geweld. In opvolging van de resolutie van de Europese Raad over preventie van (seksueel) misbruik en geweld ten aanzien van personen met een handicap, wil het VAPH de voorzieningen ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van een preventiebeleid. Daarvoor werd door het VAPH een onderzoeksopdracht uitgeschreven

2007

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2007

Dit rapport biedt u een overzicht van de recentste cijfers van de geregistreerde zorgvragen, de erkende capaciteiten van de voorzieningen en diensten voor personen met een handicap en het gebruik van deze plaatsen.

07/12/2007

Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de vergoeding van de multidisciplinaire teams en van gemachtigde experts

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de vergoeding van de multidisciplinaire teams en van gemachtigde experts