Documenten en formulieren

Resultaten

13/9/2021

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

08/9/2021
Begin dit jaar kwam een nieuw classificerend diagnostisch protocol voor een verstandelijke handicap uit. Na overleg met de auteurs daarvan, werd onze webpagina aangepast. Daarbij zijn ook de richtlijnen voor het invullen van module A voor deze stoornis licht gewijzigd. Daarnaast wordt een richtlijn voor module C herhaald.
03/9/2021

Op 9 juni 2021 werd reeds de overstap gemaakt naar situatie 1 van de kaderrichtlijnen. Situatie 1 blijft van kracht ongeacht de vaccinatiegraad in de voorziening of leefgroep.

01/9/2021

Het VAPH heeft in het voorjaar van 2021 een Engelstalige terminologielijst ontwikkeld samen met een vertaler-tolk van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en internationale partners uit het Europese UNIC-project. De lijst omvat  Engelse vertalingen van Nederlandse termen uit de sector van personen met een handicap.