Documenten en formulieren

Resultaten

26/8/2021

Met deze infonota informeren we u over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de meldingsplicht GOG, alsook rond te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot een meldingsplicht voor andere, mogelijk integriteitsschendende incidenten en incidenten die mogelijk de werking van de organisatie kunnen verstoren. Deze infonota vervangt de omzendbrief 3600/JT/JOV/001 van 9 augustus 2012. De passages die nog van toepassing zijn, werden in deze infonota overgenomen.

29/7/2021

Met deze rondzendbrief informeert Opgroeien de voorzieningen over beleidskeuzes met betrekking tot het Groeipakket en de combinatie van niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg met niet-rechtstreeks toegankelijk verblijf in een voorziening.