Documenten en formulieren

Resultaten

21/2/2014

Bijlage bij de infonota  - Oproep om rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van INSISTO

31/1/2014

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen

28/1/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 januari 2014

01/1/2014

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

01/1/2014

Rekentool als hulpmiddel om de anciënniteiten te berekenen